Akademik Gelişim Birimi

Akademik Gelişim Birimi

Hakkımızda

Uluslararası standartlarda bilim ve teknoloji üreten ideal bir üniversite üç sacayağına dayanır. Bunlardan birincisi kaliteli, uluslararası standartların üzerinde lisans eğitim ve öğretimi, ikincisi lisanüstü eğitim öğretimi ve danışmanlığı üçüncüsü de bilgi ve teknoloji üretimini sağlayıcı araştırma faaliyetleridir. Bu üç sacayağının birleştiği, adeta onların can damarı olan kütüphanedir. Lisans eğitimi, yüksek lisans eğitim ve öğretimindeki tüm faaliyetler kütüphane merkezli olmalıdır, ayrıca bilgi ve teknoloji üretimi faaliyetlerinde de kütüphane önemli bir rol üstlenmektedir. 

Üniversiteler toplumun gelişimini sağlayacak bilgilerin, fikirlerin, teknolojilerin ve evrensel değerlerin üretimini sağlayacak yaşayan organizmalardır, dolayısıyla hayatla iç içe olmalıdırlar. 

Üniversitemizin mevcut durumunun uluslararası standartlar çerçevesinde seçkin bir üniversite haline getirilmesi için teorik ve pratik çalışmalar yapmak üzere kurulmuş Akademik Gelişim Birimi’nin amacı yukarıda sayılan üç temel alanın toplam kalitesini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmaktır. 

Marmara Üniversitesi köklü geçmişi; konumu ve öğrenci ve öğretim üyesi potansiyeli ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindendir. Ancak ulusal ve uluslararası derecelendirme enstitülerinin son yıllarda yaptığı değerlendirmelerde üniversitemizin aldığı dereceler pek iç açıcı görünmemektedir. Bu değerlendirme kuruluşlarının kullandıkları kriterler çeşitli olsa da, uluslararası yayın üretimi ve atıflar esas belirleyici ölçütlerdir. Öğretim üyesi kadromuzun toplam bilgi ve teknoloji üretimi ve bunların uluslararası tanınırlığı ve etkisi uluslararası standartların çok altındadır. Ayrıca saygın akademik dergilerde yayın yapılamamasından dolayı, mevcut üretimimiz yeterince görünür olamamaktadır. Kanaatimizce bu durum bir zihniyet ve donanım sorunudur. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarında en iyi derecelere giren üniversiteler, bu konumlarını akademik donanımları ve üretimleri en üst düzeyde olan öğretim üyelerinin, üretim ve performanslarına borçludur. Marmara Üniversitesi olarak bu üniversitelerle rekabet edebilecek seviyelere gelebilmemiz ancak bu yüksek standartlarda bilgi üretimi yapan öğretim üyeleriyle mümkün olacaktır. Bu nedenle birimimizin öncelikli hedefi bünyesindeki akademisyenlerimizin mesleki donanımlarını ve bilimsel üretimlerini nitelik ve nicelik bakımından artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak ve projeksiyonlar üretmektir. 

Bunun yanı sıra birimimiz Marmara Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırmacı gelişimini destekler; üniversite öğrencilerinin, akademik ve idari personelin akademik gelişimlerine ve Marmara Üniversitesi’nin uluslararası saygınlığını arttırmaya yönelik stratejiler geliştirir ve faaliyetlerde bulunur. 

Bu sayfa Akademik Gelişim Birimi tarafından en son 04.03.2019 21:55:44 tarihinde güncellenmiştir.