2012 Etkinlikleri

Fulbright Bursu Bilgilendirme Toplantısı 

 

Akademik Gelişim Birimi tarafından düzenlenen, Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla Türk-Amerikan Eğitim Komisyonu tarafından sağlanan Fulbright Bursu ile ilgili bilgi vermek amacıyla Sayın Leyla Ceylan tarafından yapılacak olan bilgilendirme toplantısı 19 Aralık 2012 tarihinde Çarşamba Günü saat 14.00-16.00 arasında Mühendislik Fakültesi (B Blok) Konferans Salonunda gerçekleşmiştir.

Leyla Ceylan'ın kısa özgeçmişi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

 

DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Yurtdışı Başvuru Destekleri 

 

Akademik Gelişim Birimi tarafından, öğretim elemanlarını Alman Akademik Değişim Servisi DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) tarafından sağlanan desteklerle ilgili bilgilendirmek amacıyla düzenlenen, Sayın Prof. Dr. Cemal Yıldız ve DAAD uzmanı Sayın Dr. Isabell Aydan Risch tarafından yapılacak olan bilgilendirme toplantısı 14 Kasım 2012 Çarşamba Günü saat 14.00-16.00 arasında Mühendislik Fakültesi (B Blok) Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Sunum içeriği;
- Almanya’ da araştırma imkânları
- Genç araştırmacılar yönelik üniversite ve diğer araştırma kurumlarındaki 
- Lisansüstü ve lisans öğrencilerine yönelik Almanya bursları
- Alman Üniversite sistemi (Bechalor ve Master) hakkında bilgiler
- Türk diplomalarının Almanya’da tanınması 
Ayrıntılı bilgi için: http://www.daad.de/miniwebs/icistanbul/tr/ 

Prof. Dr. Cemal Yıldız'ın kısa özgeçmişi için tıklayınız.

DAAD uzmanı Sayın Dr. Isabell Aydan Risch'in sunumu için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

 

NSF (Amerikan Ulusal Bilim Vakfı ) Proje Başvuru Tanıtımı

 Değerli Öğretim Elemanları,

Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla, TÜBİTAK işbirlikli Amerikan Ulusal Bilim Vakfı(National Science Foundation) proje destekleri ile ilgili bilgi vermek amacıyla Sayın Yrd.Doç.Dr. Erkan Kaplanoğlu tarafından yapılacak olan bilgilendirme toplantısı 13 Kasım 2012 Salı Günü 11.00-14.00 saatleri arasında Mühendislik Fakültesi (B Blok) Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Sunum içeriği;
2501 – ABD ULUSAL BİLİM VAKFI (NATIONAL SCIENCE FOUNDATION-NSF) İLE İŞBİRLİĞİ TÜBİTAK ile ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve ABD’li bilim insanları arasında ortak projeleri desteklemektir. TÜBİTAK-NSF işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Yrd.Doç.Dr. Erkan Kaplanoğlu'ın kısa özgeçmişi için tıklayınız.
Yrd.Doç.Dr. Erkan Kaplanoğlu'nun sunumu için tıklayınız. 
Bilgilerinize sunulur.


 

Yurtdışı Akademik Destek Seminerleri 

Değerli Öğretim Elemanları ve Lisanüstü Öğrencileri,

Öğretim elemanlarını yurtdışı akademik eğitim ve araştırma destekleri ile ilgili bilgilendirmek amacıyla Sayın Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu tarafından yapılacak olan bilgilendirme toplantısı 02 Kasım 2012 tarihinde Cuma Günü saat 14.00-16.00 arasında Mühendislik Fakültesi (B Blok) Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu'nun kısa özgeçmişi için tıklayınız.
Bilgilerinize sunulur.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Çalıştayı

Değerli Öğretim Elemanları,

Üniversitemizdeki doktora yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri, araştırmacılar ve öğretim üyelerine, proje yazım ve başvuru sürecini kolaylaştırmak amacı ile 29 Eylül 2012 Cumartesi günü Marmara Üniversitesi’nde, Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Çalıştayı düzenlenmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Çalıştayı; SOBAG Eğitim, SOBAG Sosyal, SBAG, MAG, TBAG, ÇAYDAG, KAMAG, DPT projelerine yönelik olarak, ilgili projelerde uzman öğretim üyelerinin danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, proje yazma süreci, bilimsel çatı ve uygun bütçelendirme hakkındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı sunumlar ile katılımcıların fikirlerinin dinlenip eğitmenler tarafından dönütlerin verildiği panel kısmından oluşmaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Çalıştayı Sunumları

SOBAG - Eğitim

Doç. Dr. Feral (Ogan) Bekiroğlu'nun sunumu için tıklayınız.

Yrd. Doç. Dr. Hayati Şeker'in sunumu için tıklayınız.


SOBAG - Sosyal

Dr. Murat Uluskan'ın sunumu için tıklayınız.

 

SBAG

Dr. Cenk Sesal'ın sunumu için tıklayınız.

Doç.Dr. Tunç Akkoç'un sunumu için tıklayınız.

 

MAG

Prof. Dr. Ayhan Mergen'in sunumu için tıklayınız.

Doç. Dr. Mustafa Demetgül'ün sunumu için tıklayınız.

 

TBAG

Doç. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu'nun sunumu için tıklayınız.

Doç. Dr. Atıf Koca'nın sunumu için tıklayınız.

 

KAMAG

Doç. Dr. Bülent Mertoğlu'nun sunumu için tıklayınız.

Prof. Dr. Barış Çallı'nın sunumu için tıklayınız.

Doç. Dr. Zehra Semra Can'ın sunumu için tıklayınız.

 

DPT

Yrd. Doç. Dr. Bülent Akkoyunlu'nun sunumu için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

 

Sosyobilimsel Konularda Yeni Araştırma ve Eğilimler

Güney Florida Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dana Zeidler tarafından “Sosyobilimsel Konularda Yeni Araştırma ve Eğilimler” (Current Research and Trends in Socioscientific Issues) başlıklı sunum, 30 Temmuz 2012 Pazartesi günü, 14:00-16:00 saatleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Dana Zeidler'in kısa özgeçmişi için tıklayınız.

'Sosyobilimsel Konularda Yeni Araştırma ve Eğilimler -A' Semineri sunumu için tıklayınız.

'Sosyobilimsel Konularda Yeni Araştırma ve Eğilimler -B' Semineri sunumu için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

 

Piaget Sonrası Öğrenme Teorileri

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları ve Lisansüstü Öğrencileri,
Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının ve öğrenim gören yüksek lisans ile doktora öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile Akademik Gelişim Birimi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü çalışmaları doğrultusunda, Yrd. Doç. Dr. Ömer Özdemir tarafından "Piaget Sonrası Öğrenme Teorileri" adlı sunum 12 Nisan 2012 Perşembe günü, 14:00-16:00 saatleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur.

 

İyi Bir Doktora Tezi Nasıl Yazılır?

Üniversitemizin Eğitim Bilimleri temel alanında görev yapan öğretim elemanlarının ve öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla üniversitemiz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Gönül Sakız tarafından verilecek olan 'İyi Bir Doktora Tezi Nasıl Yazılır?' adlı sunum 14.03.2012 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00–16:00 arasında Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Sunumun Özeti: Doktora tez yazım süreci uzun ve yorucu bir yolculuk gibi görünse de, doğru zamanda doğru adımlar atılabilirse, bilinmezlerin keşfinde keyif verici bir seyahate dönüşebilir. Doktora tezini güzel bir serüvene dönüştürürken cevaplarını arayacağımız sorulardan bazıları şöyle sıralanabilir: Doktora nedir? Doktora tezi nasıl olmalıdır? Tez yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? En sık karşılaşılan hatalar nelerdir? Teze nasıl bir giriş yapılmalıdır? Literatür yazımında amaç nedir? Metodun içeriği nasıl olmalı ve sonuçlar nasıl bildirilmelidir? Tartışma kısmı neden çok önemlidir? Bu seminer, doktora tez yazım aşamasında olan öğrencilerimizin kendi yol haritalarını çizmelerinde bir rehber niteliği taşıyacaktır.

Sunum için tıklayınız.

Öğr. Gör. Dr. Gönül Sakız'ın özgeçmişi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

 

Destek Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Öğretim Elemanları,

Öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına YÖK tarafından sağlanacak destekler ile ilgili bilgi vermek amacıyla üniversitemiz elemanlarından Sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır ve Sayın Arş. Gör. Özgür Doğan tarafından yapılacak olan bilgilendirme toplantısı 6 Mart 2012 tarihinde Salı Günü saat 14:00-16:00 arasında Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşmiştir.

Sunum için tıklayınız. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır'ın özgeçmişi için tıklayınız.

Arş. Gör. Özgür Doğan'ın özgeçmişi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.


Akademik İngilizce Kursları

Sayın Öğretim Elemanları,

Üniversitemiz öğretim elemanlarının İngilizce – Almanca – Fransızca bilimsel makale yazarken yaşadıkları dil problemlerini aşmalarına yardımcı olmak üzere, MÜSEM Müdürlüğü ve Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı ile yapılan çalışma sonucu Akademik İngilizce Kullanma Kursları düzenlenmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

 

"Tez Önerisi Nasıl Yazılır?" Semineri

Üniversitemizin Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri temel alanlarında görev yapan öğretim elemanlarının ve öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla üniversitemiz öğretim elemanlarından Sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır tarafından verilecek olan ‘Tez Önerisi Nasıl Yazılır?’ adlı sunum 11.01.2012 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00–16:00 arasında Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. 


Sunum için tıklayınız. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır'ın özgeçmişi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.


Bu sayfa Akademik Gelişim Birimi tarafından en son 23.12.2014 11:22:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM