Ulusal ve Uluslararası Üniversite Sıralamaları

 

ULUSAL ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI

 

 • TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYÜE)

Her yıl Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yayınlanan ”Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” (GYÜE) sıralaması, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabeti arttırarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesine olanak sağlar. Endeks 4 boyut ve 23 göstergedeki kriterlerden oluşur. Veriler standardize edilirken min - max yöntemi kullanılır.

Üniversitemiz, TÜBİTAK GYÜE 2021’de Türkiye genelinde 22. sırada yer almaktadır.

 

 • URAP Türkiye Sıralaması

URAP (University Ranking by Academic Performance) 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde kurulmuştur. URAP'ın temel amacı, dünya üniversiteleri için bilimsel yayınların kalitesine ve miktarına göre belirlenen akademik performansa dayalı bir sıralama sistemi geliştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, URAP Laboratuvarı, 2010’dan bu yana her yıl Türkiye ve Dünya üniversite sıralamaları yapmaktadır.

URAP Türkiye, her biri eşit ağırlığa sahip 5 ana göstergeden oluşan bir metodolojiye sahiptir. Her bir gösterge 200 maksimum puana sahiptir. Toplam puan, 5*200 = 1000 puan üzerinden hesaplanır. Toplam 9 adet alt gösterge bulunur.

Üniversitemiz, % 20’lik dilime sahip doktora mezun sayısı ve doktora öğrenci oranı göstergesinde Araştırma Üniversiteleri arasında 6. sırada yer almaktadır. Aynı şekilde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında da Araştırma Üniversiteleri arasında 6. sırada yer alır.

Üniversitemiz, URAP 2021-22 Türkiye Sıralaması genelinde 12. sıradadır.

 

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI

 

 • URAP Dünya Sıralaması

URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Son yıllarda, dünya üniversite sıralamalarına gösterilen ilgi giderek artmaktadır. Bilindiği gibi üniversitelerin akademik başarıları uluslararası saygınlıklarını önemli ölçüde etkiler. Üniversite adayları, adayların velileri, basın kuruluşları ve ülke yöneticileri dünya sıralamalarını yakından izlemektedir.

Üniversitemiz, URAP 2021-22 Dünya Sırlamasında 996. sırada, Türkiye genelinde ise 10. sırada yer almıştır.

 

 

 • Webofmetrics Dünya Sıralaması

Webofmetrics dünya sıralaması, İspanya menşeli Cybermetrics Laboratuvarında geliştirilmiş bir sıralama olup Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanır.  

Sıralama metodolojisinin %50’si üniversitenin internet dünyasındaki etkisini ölçmektedir. Kurumların web üzerindeki etkisini ziyaretçi sayısı veya tasarımı üzerinden değil, global performansı ve görünürlüğü üzerinden ele alır. Bu amaçla bilgiye açık erişim (Open Access), bilimsel yayınlara elektronik erişimi ve diğer akademik materyallere erişimi desteklemek birincil amacıdır. Metodolojinin diğer %50 ağırlığı da, bilimsel üstünlük olarak adlandırılan üniversitenin en çok atıf alan yayın sayısı (%40) ve şeffaflık olarak adlandırılan en iyi 210 akademisyenin atıf sayıları (%10) üzerinden hesaplanır.

Üniversitemiz, Webofmetrics 2021-22 Dünya Sıralamasında 1017. sırada, Türkiye genelinde ise 12. sırada yer almıştır.

 

 • Scimago Dünya Sıralaması

Scimago Institutions Rankings (SIR) İspanya menşeli akademik ve araştırmayla ilgili kurumları sıralayan ve bunu 3 ana göstergede araştırma,  inovasyon ve toplumsal bağlantı (web etkisi) üzerinden ölçen bir sıralama metodudur.

Üniversitemiz, Scimago 2021-22 Dünya Sıralamasında 708. sırada, Türkiye genelinde ise 12. sırada yer almıştır.

 

 • USNEWS Dünya Sıralaması

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanında yayın yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve bu makalelerin atıflarını indeksleyen Web of Science (WOS) veri tabanı verilerini kullanan UsNews Dünya Sıralaması, 1980’lerin başında Amerika’daki en iyi üniversiteleri yayınlamakla başlamıştır. Bugün UsNews dünya genelinde aday öğrenciler için, kendi ülkeleri ve dünya çapında seçtikleri alanlarla da birlikte kıyaslamak için olanak sunar.

Üniversitemiz, USNEWS 2021-22 Dünya Sıralamasında 916. Sırada, Türkiye genelinde ise 12.sırada yer almıştır.

 

 • THE Dünya Sıralaması

İngiltere menşeli Times Higher Education (THE) dergisinin yayınladığı sıralamadır.

Üniversitemiz, THE 2021-22 Dünya Sıralamasında 1201+  Türkiye genelinde ise paylaşımlı olarak 20. sırada yer almıştır.

 

 

 

 

 • CWTS Leiden Dünya Sıralaması

Hollanda menşeli CWTS Leiden dünya sıralaması, Web of Science (WOS) veri tabanının yayın verilerine ve atıf sayılarına dayanılarak hazırlanır. Üniversitelerin, dünyada en çok atıf alan %1, %5, %10 ve %50’lik dilimlerdeki yayın sayılarına bakarak sıralama yapar.

Üniversitemizin dünyada en iyi %50'lik dilime giren yayın sayısı toplamının / Üniversitemiz toplam yayın sayısına oranının, Türkiye’deki ve dünyadaki sıralaması sırasıyla, 20. ve 1171. sıra olarak yer almaktadır.

 

 • QS Dünya Sıralaması

Dünya genelinde en tanınmış üniversite sıralama kuruluşlarından biri de QS (Quacquarelli Symonds) kabul edilmektedir.

Üniversitemiz, QS 2021-22 Dünya Sıralamasında 1201+ de, Türkiye genelinde ise paylaşımlı olarak 16. sırada yer almaktadır.

 

 • QS EECA Dünya Sıralaması

QS Asya, ekonomik çıkış yapan Asya ülkeleri arasındaki sıralamadır.

Üniversitemiz, QS EECA 2021-22 Dünya Sıralamasında 201-210 aralığında, Türkiye genelinde ise 24.sırada yer almaktadır.

 

 • RUR Dünya Sıralaması

Round University Ranking (RUR) 2013 yılında kurulmuş, Web of Science (WOS) veri tabanı verilerini kullanan bir sıralama kuruluşudur.

Üniversitemiz, RUR 2021-22 Dünya Sıralamasında 721. sırada Türkiye genelinde ise 18.sırada almaktadır.

 

 • CWUR Dünya Sıralaması

Center for World University Rankings (CWUR) Suudi Arabistan’da kurulmuş olup 2016’dan beri Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren, üniversiteleri akademik kalitesine göre ölçen uluslararası bir sıralamadır.

Üniversitemiz, CWUR 2021-22 Dünya Sıralamasında 997. Sırada, Türkiye genelinde ise 11. sırada yer almaktadır.

 

 • ARWU Dünya Sıralaması

ARWU (Academic Ranking of World Universities) ilk kez Haziran 2003’te Şangay Jiao Tong Üniversitesi tarafından açıklanmış, 2009 yılından itibaren ise kendi başına bağımsız bir kurum haline gelmiştir. 6 temel gösterge üzerinden dünya üniversitelerini sıralar.

Bunlar; (1) Nobel ve ya bilimsel alan madalyası almış mezun ve (2) kurum çalışanı sayısı (3) Üniversite bünyesindeki, Web of Science (WOS) veri tabanı içerisindeki yayınlarıyla en çok atıf alan araştırmacı seçilen akademisyen sayısı (4) Üniversitenin Nature ve Science dergilerinde yayınlanan makale sayısı (5) Üniversitenin SCI ve ESCI endeksli dergilerdeki makale sayısı (6) Tüm yukarıdaki ölçütleri normalleştirmek amacıyla hesaplanan akademisyen başına performans puanıdır.

Üniversitemizin ARWU Dünya Sıralamalarındaki yeri de takip edilmektedir.

 

 • ISC Dünya Sıralaması

Islamic World Science Citation Center (ISC) İran’da İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile yükseköğrenim kurumu ortaklı kurulmuş, öncelikli İslam ülkeleri arasındaki sıralama için oluşturulmuş olup dünya çapında sıralama da yapan bir kurumdur.

Üniversitemiz, ISC 2021-22 Dünya Sıralamasında 701-800 aralığında, Türkiye genelinde ise paylaşımlı olarak 7. sırada yer almaktadır.

 

 • ISC İslam Ülkeleri Sıralaması

ISC Dünya Sıralamasının İslam ülkeleri arasındaki üniversite sıralamasıdır.

Üniversitemiz, ISC 2021-22 İslam Ülkeleri Sıralamasında İslam ülkeleri arasında 33. sırada, Türkiye genelinde ise 8. sırada yer almaktadır.

 

 • GreenMetric Dünya Sıralaması

Universitas Indonesia (UI) tarafından kurulmuş daha sonra UI GreenMetric olarak bilinen dünya üniversite sıralaması,  üniversitelerin yeşil kampüs sürdürülebilirlik girişimlerini ölçmeyi amaçlar. Online anket üzerinden yapılan bu sıralama, üniversitelerin sürdürülebilir gelişim hedeflerini ölçmeleri, izlemeleri ve değerlendirmeleri açısından önemlidir.

Üniversitemiz, GreenMetric 2021-22 Dünya Sıralamasında 728. sırada, Türkiye genelinde ise 54. sırada yer almaktadır.

 

 

 

 


Bu sayfa Akademik Gelişim Birimi tarafından en son 03.03.2022 10:15:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM